Planı Anlamak

İşimizin Temeli

Geliriniz

Müşterilerinizin her gün kullandığı kaliteli ürünleri tanıtın*. Üç şekilde kazanın:                                                                            

  • Kayıtlı bir müşterinin satın aldığı her Amway™ ürününden elde edeceğiniz perakende kar marjı.                                                                              
  • Amway İşi'nizi büyüttüğünüz oranda hesaplanacak primler.                                                                                                  
  • Amway İşi'nizde önemli kilometre taşlarına eriştiğinizde sahip olabileceğiniz ek teşvikler   

Perakende kar marjı

Kayıtlı müşteriler, ürünleri ASG fiyatından %10 daha yüksek bir fiyat üzerinden satın alır. Kayıtlı Müşteriler ürün satın aldıklarında, müşteri fiyatı ile ASG fiyatı arasındaki fark, gelirinizin ilk basamağı olan Perakende Kar Marjı’nızı oluşturur.
Bu gelirinizin ilk bölümüdür: perakende kar marjınız.
Amway Serbest Girişimcisi fiyatı - ASG’ler her ürünü özel ASG fiyatından satın alırlar.

Yeterlik düzeyinizi PD belirler

PD, Puan Değeri demektir. Hemen hemen bütün ürünlerin bir PD'si vardır. Sizin ve grubunuzun bir ayda verdiğiniz tüm ürün siparişlerinin PD’si prim düzeyinizi belirler. Aşağıdaki tabloda, farklı Performans Primi yüzdeleri için yeterlik kazanmak için bir ayda ulaşmanız gereken PD miktarları gösterilmektedir. Her ürünün Puan Değerine www.amway.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

İşH Performans Priminizi hesaplamak için kullanılır

İşH, İş Hacmi demektir. Hemen hemen tüm ürünlerin bir İşH değeri vardır. İşH belirli bir prim yüzdesi düzeyinde alacağınız primin tutarını belirler.

Aylık PD

Performans Primi %

10.000 PD %21
7.000 PD %18
4.000 PD %15
2.400 PD %12
1.200 PD %9
600 PD %6
200 PD %3

Gelir örnekleri

 

Priminizi hesaplarken bilmeniz gereken veriler bir ay içinde verdiğiniz tüm siparişlerin toplam PD ve İşH değerleridir. Bu sizin satış hacminizdir. Aylık PD ve İşH takibinizi Amway Online adresine kullanıcı girişi yaparak "Ofisim" bölümünden takip edebilirsiniz.  Ön sıralarınız varsa toplam priminizi hesaplamak için alt grubunuzun hacmini de bilmeniz gerekir. PD ile İşH arasında bir oran olduğunu farkedeceksiniz. Tüm PD toplamı sizin prim yüzdenizi ve toplam İşH de alabileceğiniz prim tutarını belirler. Alt sıralarınızda prim almaya hak kazanmış olanlar varsa, bu primler sizin brüt Performans Priminizden düşülecektir.Diyelim ki satış hacminiz 600 PD. Prim yüzdenizi bulmak için tekrar tabloya bakınız.

Diyelim ki satış hacminiz 600 PD. Prim yüzdenizi bulmak için PD tablosuna bakınız.

Prim yüzdeniz %6’dır! Şimdi bu ay ne kadar kazanacağınızı görmek için gerekli tüm bilgileri edindik!

Bunu izleyen örneklerde PD/İşH oranı 10 olarak kabul edilmiştir.

Müşterilerinize ürün tanıtımı yaparak %6 prim kazandınız.  Buna ek olarak şu anda (her birinin kendi müşterileri olan) %3 prim kazanan 2 ön kola sponsor oldunuz.

Sizin kişisel performans priminiz

Grup PD'niz 600 PD/6.000 İşH (200 Kişisel PD/2.000 Kişisel İşH, artı sponsor edilen ASG A 200 PD/2.000 İşH, sponsor edilen ASG B 200 PD/2.000 İşH)

2.000 Kişisel İşH
x %6   Performans primi
_________________________
=120 TL

³Bu hesaplama yalnızca tahmin amaçlıdır. Güncel koşullara göre değişiklik gösterebilir ve güncel olmayan bilgiler içerebilir. Bilgiler yalnızca örnekleme amaçlıdır ve Amway tarafından size bir vaat ya da garanti verilmemektedir. Ayrıca, bir performans primi ödeme yükümlülüğü teşkil etmemektedir. Gelir hesaplama sonuçları brüttür ve Amway İşi ile ilgili masrafları ve vergileri dikkate almamaktadır.

Fark primi, sizin ve direkt size bağlı ön sıralarınızın Performans Prim yüzdeleri arasındaki farktır. Hesaplama: Sizin yüzdeniz - Ön sıranızdaki ASGlerin yüzdesi = Fark yüzdesi.
Ön sıranızın Grup İşH x fark yüzdesi = sizin alacağınız fark primidir.

ASG A’dan gelen fark priminiz = 60 TL
(%3 x 2.000 İşH = 60 TL )

ASG B’dan gelen fark priminiz = 60 TL
(%3 x 2.000 İşH = 60 TL )


Aylık Geliriniz

Kişisel Performans Priminiz + Fark Priminiz 120+120 = 240 TL


Yıllık Geliriniz

240 x 12 = 2.880 TL

Tüm ürünlerin prim düzeyini belirleyen Puan Değeri (PD) vardır. Bu örnek: 600 PD = 6.000 İşH ve PD/İşH oranının 10 olduğu varsayımına dayanmaktadır. Prim düzeyi %6'dır. Yıllık gelir rakamı, sizin ve alt grubunuzun aylık gelir örneğini bütün yıl boyunca tekrarlayacağınız varsayımına dayanmaktadır.