Amway – ASG’lerin (Amway Serbest Girişimcisi) Kişisel Web Sitesi ya da Kişisel Sayfaları için Özel Koşullar

Web Sitesi Kullanım Koşulları”na ek olarak, ASG’lere www.amway.com.tr adresinde (“Amway Resmi Web Sitesi”) kendi Kişisel Web Sitelerini (ASG’ler için) (“Kişiselleştirilmiş Bölüm”) nasıl kullanacakları hakkında özel koşullar uygulanmaktadır. Kişiselleştirilmiş Bölüm’ün nasıl oluşturulacağına ilişkin ayrıntılı bilgi burada mevcuttur.

1. Kendinizi ve Amway İşi’nizi tanıtmanız/ Kişiselleştirilmiş Bölümünüz

Kişiselleştirilmiş Bölüm, Amway İşi’nizi sizin seçeceğiniz kişilere sunmanıza olanak sağlar.

Kişiselleştirilmiş Bölümünüzde sunmuş olduğunuz tüm bilgi ve içeriklerin (“Kişiselleştirilmiş İçerik”) (i) Amway İş Kuralları, (ii) Amway Politikaları ve (iii) fikri mülkiyet, e-ticaret, veri koruma, pazarlama ve çevrimiçi mesafeli satış kanunları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki tüm kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olmasından siz sorumlusunuz.

2. Kişiselleştirilmiş İçerikten Sorumluluk

Amway genellikle hiçbir “Kişiselleştirilmiş İçeriği” denetlememektedir ve “Kişiselleştirilmiş İçeriğe” ilişkin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu kabul etmemektedir. Ancak Amway, haklı nedenlerle ve ASG’ye önceden haber vermeksizin “Kişiselleştirilmiş İçeriği” her zaman gözden geçirme, silme, engelleme veya düzeltme hakkını saklı tutar. 

Sizin işbu koşulları ihlal etmeniz ya da Kişisel Bölüm kullanımınız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zararlardan Amway ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. 

3. AMWAY Ürün ve Hizmetleri için ASG “Kişiselleştirilmiş Mağazalar” ın kullanımı

ASG’ler, Kişiselleştirilmiş Bölümleri’ni müşterilerine (“Müşteriler”) bilgi sağlamanın yanı sıra www.amway.com.tr’den Amway Ürün ve Hizmetleri’nin sipariş edilmesi (“Kişiselleştirilmiş Mağaza”) için platform olarak da kullanabilirler. 

Kişiselleştirilmiş Mağazanız’da Amway Ürün ve Hizmetleri’ne ilişkin sağladığınız her bilgi, Amway’in önceden yazılı izni alınmaksızın değiştirilemeyen resmi Amway literatürü bilgisi ile uyumlu olmak zorundadır.

www.amway.com.tr adresine girdiğinizde “Kişiselleştirilmiş Mağazanız” aracılığıyla size başvuran tüm müşteri taleplerinden haberdar edileceksiniz.

Amway, Müşteri(leri)niz ile makul bir zaman dilimi içerisinde iletişime geçmenizi ve çevrimiçi (online) olarak alışveriş sepetlerine attıkları ürün veya hizmetlere ilişkin bir teklifte bulunmanızı tavsiye etmektedir. Söz konusu teklif asgari olarak aşağıda yer alan bilgileri içermelidir:

(a) Müşteriniz tarafından talep edilen ürün veya hizmetlerin tam adı;
(b) ürünlerin tam fiyatı;
(c) talep edilen ürün ve hizmetlerin miktarı;
(d) tüm fiyat kalemleri dahil (örneğin, ürün(ler)in veya hizmet(ler)in fiyatı, KDV gibi uygulanabilecek vergiler, teslimat ücreti ve benzeri) siparişin toplam fiyatı;
(e) ödeme ve teslimata ilişkin detaylar.

Müşterinize, sahip olduğu tüketici haklarına ilişkin kanuni bilgiyi yazılı olarak sağlamanız gerekebilir. Örneğin ; (ilgili kanunlar uyarınca) belirli bir süre içerisinde siparişten cayma hakkına ilişkin bilgi ve tam isminiz, adresiniz, iletişim bilgileriniz ve şirket bilgileriniz gibi benzeri diğer bilgiler bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Lütfen dikkat: Müşterilerinizin sipariş(ler)i doğrudan Amway’e gönderilmeyecektir. Sipariş(ler)i değerlendirmek ve müşterilerinize ürün veya hizmetleri teslim etmek münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır.