Size kolaylık sağlamak için eSpring™ Su Arıtma Sistemi ile ilgili soru ve yanıtlar aşağıdaki guruplara ayrılmıştır :

  Pres Karbon Blok Filtre
Aktif pres karbon nedir?
"Aktif" ifadesinin anlamı kömürün içinde gözenekler yaratmak amacıyla işlemden geçirilmesidir. Bu işlem karbonun yüzey alanını genişletir. "Pres" ifadesinin anlamı özel bir patentli teknoloji kullanılarak kömürün gözenekli bir blok şeklinde sıkıştırılmasıdır. Su aktif karbonla temasa geçtiğinde organik kirleticiler ve partiküller (tanecikler) gözeneklere yapışır. Bu gözenekli kanalların yüzeyi, çeşitli organik kirletici maddelerin bu yüzeye tutunmasını sağlar. Gözenekler ve yüzey alanı arttıkça aktif karbonun kirletici maddeleri filtre etme gücü de artar.
Filtre neden minerallerin geçmesine izin verir?
Karbon filtre organik, karbon bazlı bileşiklerle bağlanır. Mineraller ve diğer inorganik bileşenler karbon bazlı değildir. Bu nedenden dolayı genellikle karbonla bağ oluşmaz ve mineraller suda eriyik olarak kalır ve filtreden geçerler.
eSpring™ Su Arıtma Sistemi hangi inorganik bileşikleri yok eder?
İyi tasarlanmış bir karbon filtrenin bazı inorganik kirleticileri yok etmesi mümkündür. Şirketimiz kendi karbon filtresinin kurşun, cıva ve radonu etkince yok ettiğini belgelemiştir. eSpring™ kartuşunun kurşun ve başka seçkin inorganik bileşikleri neden yok ettiğini açıklamak biraz karmaşıktır. En basit deyimlerle anlatmak gerekirse, temizlenme bu maddelerle karbon arasındaki sınırlı oranda çekimin diğer su kimyası ile birleşmesine dayanır. Şirketimiz eSpring™ Su Arıtma Sistemini diğer inorganik maddelerin yok edilmesi yönünden değerlendirmiştir. Fakat bu güne kadar belirlenmiş olan katı yönetmelik hükümlerini karşılayan yalnız birkaç inorganik madde için sertifika alınmıştır. Filtre ömrünün sonuna kadar yok etme kapasitesinden emin olmadıkça herhangi bir maddenin yok edildiğini beyan (ve iddia) etmeyeceğiz. Genel olarak karbon filtresi üreticilerinin belirttiği, inorganik bileşiklerin yok edilmesi ile ilgili tüm kapsamlı beyanların sorgulanması gerekir. Biz, filtre ömrünün sonuna kadar bu kadar geniş aralıkta inorganik materyal yok etme kapasitesi olan başka bir karbon sistem bilmiyoruz.
eSpring™ Su Arıtma Sistemi nitratları yok eder mi?
Hayır. "eSpring™ Su Arıtma Sistemi hangi inorganik bileşikleri yok eder?" sorusunda belirtilen nedenlerle eSpring sistemi nitratları yok edemez.
Karbon filtre tüm kirletici maddeleri yok eder mi?

Aktif karbon pestisit (böcek ilacı) ve herbisit (ot ilacı) gibi bir çok organik karbon bazlı bileşiği bağlar ve emer. Karbon filtre, demir, kireç, nitratlar, tuz gibi inorganik bileşikleri ve krom, kadmiyum gibi suda çözünebilen ağır metalleri aynı oranda yok etme kapasitesine sahip değildir. eSpring™ filtrede kullanılan karbonda üç tip gözenek bulunmaktadır :

• Makroporlar; yani büyük gözenekler daha büyük bileşikleri yok etmekte işe yararlar (molekül ağırlığı 10.000 birimden çok bileşikler).
• Geçiş porları; yani orta büyüklükte gözenekler, molekül ağırlığı yaklaşık 500 birim olan pestisit gibi orta büyüklükteki bileşikleri yok eder.
• Mikroporlar; yani küçük gözenekler molekül ağırlığı 100 birimden daha az olan THM'ler gibi küçük bileşikleri yok eder.

Klor karbon bazlı bir element olmamasına rağmen eSpring™ Su Arıtma Sistemi kloru yok ediyor.
Bu nasıl mümkün olabiliyor?
Klor karbon bazlı bileşikler kuralının bir kaç istisnasından biridir. Klor karbon filtre yüzeyi ile reaksiyona girer ve klorüre dönüşür. Bu reaksiyon kloru dolayısıyla hoş olmayan tadını ve kokusunu elimine eder. Tüketici için önemli olan klorun tat ve kokusunun yok edilmesidir. Klor düzeyi önemsizdir ve endişelenecek bir konu değildir.
Karbon filtreler bakteri üretir mi?
Sisteme giren suda bakteri varsa bir gecede veya sistemin çalışmadığı dönemlerde çoğalabilir. Bu - gümüşle işlem yapanlar dahil - pazardaki bütün karbon filtreler için geçerlidir. eSpring Su Arıtma Sistemi, su karbon filtreden çıktıktan sonra suda bulunan bir çok bakteriyi öldürmek için ultraviyole ışığı kullanır.
Bazı seramik filtrelerin bakterileri yok ettiğini duydum. Bu doğru mu?
Bazı seramik filtreler kısa bir süre için bazı belirli bakterileri yok edebilir. Fakat filtre uzun süre kullanıldığı zaman bu yok etme işlemine güvenemezsiniz. Bir filtre pazarlamacısı buna benzer bir iddiada bulunduğu zaman, filtrenin nominal (beyan edilen) ömrü sonuna doğru bakteri yok etme yeteneğini gösteren test sonuçları belgelerini isteyin.
Karbon blok filtrenin dokuma olmayan ön filtre bölümü hangi materyalden yapılmıştır ?
Örgü liflerden yapılan dokuma kumaşların aksine dokuma olmayan kumaş tek bir levha veya tabakadan yapılmıştır. eSpring kartuşunda kullanılan dokuma olmayan materyal polipropilen olarak bilinen sentetik bir polimerdir. Polipropilen inerttir - yani filtre ömrü boyunca kimyasal reaksiyona girmez veya parçalanmaz. Esas amacı partikülleri yakalamak ve karbon bloku korumaktır.
Neden yeni takılmış bir filtreden içinde siyah partiküller olan arıtılmış su çıkar?
Bu normaldir. Bu siyah partiküller filtrenin imalat sürecinden kalmış olan karbon tozlarıdır. Suyun biraz akmasını bekleyin, tozlar birkaç dakika içinde temizlenecektir. Ayrıca, suyun başlangıçta birkaç dakika akıp gitmesi filtrenin iyice ıslanmasını sağlayarak adsorpsiyon, yani yüzeye tutunma gücünü artıracaktır.
eSpring™ Su Arıtma Sistemi suyun pH düzeyini değiştirir mi?
Evet, başlangıçta. Karbonun aktifleşme işlemi karbon üzerinde kabartma tozuna benzer bazik (alkali) bir yüzey oluşturur. Birkaç kullanımdan sonra bu suyla akıp gider. Bu pH değişikliği kabul edilebilir bir sonuçtur ve suyu içenlere herhangi bir etkisi yoktur. Filtreden yaklaşık 70 litre su geçtikten sonra pH düzeyi düşer ve 200 litre su geçtikten sonra pH düzeyi nerdeyse arıtılmamış suyla aynı düzeye gelir.
Arıtılmış suyumda arıtılmamış suda olmayan yüzen beyaz parçacıklar var. Bunlar nedir?
Arıtılmış suda beyaz partiküllerin olmasının başlıca nedeni suyun sertliğidir. Arıtılmış su arıtılmamış sudan biraz daha yüksek pH'a sahip olabilir. Bu durum suda çözünmüş kalsiyum ve magnezyumun beyaz ve gri parçacıklar şeklinde kabın dibinde çökelti oluşturmasına yol açar. Bu partiküller genellikle sert su koşullarında yeni bir filtre takıldıktan sonra görülür. Sıcaklık da katkı yapan bir faktör olabilir.
Neden kalsiyum ve magnezyum parçacıkları arıtılmış su kaynatıldığında arıtılmamış suya göre daha sık çökelti oluşturur?
Kaynama sırasında su buharlaştığı için su sertliğini oluşturan mineraller kalsiyum ve magnezyum daha konsantre olur, dolayısıyla daha az çözünür bir duruma gelir. Suyun pH değerindeki bir artış da – ki eSpring arıtma sürecinde gerçekleşir - minerallerin dibe çökmesine neden olabilir. eSpring suyunu kaynatırken bu iki faktörü bir araya getirdiğinizde çökelti oluşması ihtimali artar. (Buna ek olarak, donmakta olan su da minerallerin çökelti oluşturmasına yol açabilir - eSpring suyu ile yapılan buz küplerinde bazen görülen beyaz lekelerin nedeni budur.)
Arıtılmış suyla yapılan kahve ve çayda neden bazen bir film tabakası oluşuyor?
Bu olguyu inceleyen bilim insanları bunun sert sudaki kalsiyumun kahve ve çaydaki doğal bileşiklerle reaksiyona girmesinin neden olduğunu buldular. Arıtılmış suyun pH'ı biraz daha yüksek olduğu için reaksiyon ihtimali de daha fazladır. Bu problem yalnız sert suda olur.
eSpring™ Su Arıtma Sistemimi bir yıl önce kurdum ve su akış hızı (çıkış debisi) düşmedi. Yine de kartuşu değiştirmem gerekiyor mu?
Evet. Suyun akış hızı (çıkış debisi) esas olarak filtrenizin fiziksel partikül yok etme özelliğinin bir ölçütüdür. Suyunuzda yüksek oranda katı partiküller varsa filtre bir yıl geçmeden bile tıkanabilir, bu da su akış hızını düşürür. Suyunuzda katı parçacık oranı düşükse filtre birkaç yıl tıkanmayabilir. Fakat filtre ömrü hem fiziksel yok etme özelliklerine hem kimyasal adsorbsiyon yoluyla yok etmeye dayanmaktadır. Bir yıldan sonra filtrenin kimyasal adsorbsiyon yoluyla elimine edilen birçok kirleticiyi yok edeceğini garanti edemeyiz. Bu kirleticiler çoğu zaman tadı ve kokusu olmayan maddeler olduğu için, kartuşunuzun beyan edildiği gibi işlediğini garanti etmenin tek kesin yolu, sistem göstergesi işaret verdiğinde kartuşu değiştirmektir.
Karbon filtrenin içinde biriken kirletici maddeler sistemden çıkan suyu kirletebilirler mi?
Cihazın bakımı uygun şekilde yapıldığı sürece ve kartuş önerildiği gibi değiştiriliyorsa böyle bir sorun yoktur.
Sistemi yalnız bir kişi kullanıyorsa, karbon filtreyi değiştirmeden bir yıldan daha fazla bir süre kullanılabilir mi ?
Hayır. Şirketimiz tarafından beyan edilen ve belgelenen performansı sürdürmek için – ne miktarda su işlenirse işlensin - kartuş her yıl değiştirilmelidir. Araştırmalar büyük bileşiklerin başlangıçta büyük gözenekler tarafından yok edildiğini, fakat zaman geçtikçe yayılarak (difüzyon) bazı küçük gözenekleri de tıkamaya başladığını göstermiştir. Bu nedenle küçük bileşikleri yakalayacak küçük gözenek sayısı azalır ve küçük bileşikleri (THM’ler) yok etme kapasitemiz düşer. Büyük bileşiklerin bu şekilde yayılması (difüzyon) ve küçük gözeneklerin tıkanması zaman içinde gerçekleşir ve filtre edilen su miktarına bağlı değildir. Bu nedenle filtremizin en küçük bileşikleri yok ettiğini söyleyebilmek için filtre edilen su miktarına bakmaksızın yılda en az bir kez değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer bu yapılmazsa cihaz iddia edilen performansı göstermeyebilir.
Karbon blok filtrenin bir ucu diğer ucuna göre daha hızlı mı tükenir ?
Hayır. Bu yalnız su filtrenin bir ucundan girip diğer ucundan çıkarsa mümkün olabilir. eSpring™ Su Arıtma Sistemi dairenin dışından içeri (merkeze) doğru radyal olarak filtrenin tamamından geçecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı kirletici maddelerin filtrenin her tarafına eşit şekilde dağılmasıdır.
Kullanılmış bir karbon filtreyi nasıl atacağım ?
Karbon blok filtreye tutunan kirletici maddeler karbona sıkıca bağlanırlar ve yeniden çevreye salınmazlar. Bu nedenle filtre normal çöple birlikte atılabilir. UV lambasında, floresan lambada olduğu gibi az bir miktar cıva bulunur, yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

 

  Ultraviyole Lamba

 

Ultraviyole ışığı nedir ? Suyu radyoaktif yapar mı ?
eSpring™ Su Arıtma Sistemi’nde kullanılan ultraviyole ışığının evlerde güvenle kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Ultraviyole (UV) ışığı görünebilen ışık ve radyo dalgalarına benzeyen bir ışık enerjisi şeklidir. Işık enerjisinin diğer şekilleri gibi, bir kaynaktan UV enerjisi yayılır, havada ve boşlukta ışık hızıyla yol alır. Bu nedenle ışık enerjisinin her şekline "radyasyon = ışık yayma" adı verilebilir. Bu güneş de olabilir, bir elektrik lambası da olabilir veya eSpring™ Su Arıtma Sistemi’nin UV lambası da olabilir. "Radyasyon" sözcüğü "radyoaktiflik" ile aynı anlama sahip değildir. Radyoaktivite yalnız uranyum gibi nükleer radyasyon saçan maddeler için geçerlidir. eSpring™ Su Arıtma Sistemi’nde radyoaktif maddeler yoktur.
Ultraviyole ışığı suyu arıtmak için yaygın olarak kullanılmakta mıdır ?
Evet. UV ışığı suyu arıtmak için ilk kez 1919’da kullanıldı ve kimyasal maddeler kullanılmadan suyu arıtmak için etkin bir metot olduğu hemen fark edildi. Gıda üreticileri, içecek şirketleri, şişe suyu üreticileri, ilaç imalatçıları ve diğerleri üretim sürecinde suyu arıtmak için bu yöntemi kullanmaktadırlar.
Su kazayla UV lambası ile temas ederek lambaya veya cihaza zarar verebilir mi ?
Hayır. UV lambası suyun akış yolundan tamamen ayrı tutulmuştur.
eSpring™ Su Arıtma Sisteminde kullanılan kartuş özel bir tasarım mıdır?
eSpring™ Su Arıtma Sistemi’nin karbon/ultraviyole kartuş tasarımı çok özeldir ve 18 ABD patenti ve rakiplerden ayrı birçok uluslararası patenti vardır (Sayfa 39'a bakın).
Filtre Kartuşu UV Lambasının ON (AÇIK) olduğu süre?

Su akıyorsa veya en az 30 saniye süreyle UV lambası ON (AÇIK) konumda kalır. Arıtılmış su 15 saniyeden daha az süre akarsa UV Lambası 15 saniye daha açık kalır. İşlenmiş su 30 saniyeden daha uzun süre akmadıkça UV Lambası 30 saniye sonra kapanır. Arıtılmış su 30 saniyeden daha uzun süre akarsa UV Lambası suyun akışı boyunca ON (AÇIK) konumunda kalır. Akış durduktan 5 saniye sonra lamba kapanır.

NOT: eSpring fişi elektrik prizinden çıkarılmışsa UV Lambası yanmaz. 

 

  Kurulum ve Kullanım
eSpring™ Su Arıtma Sistemi bir musluktan akan suyun akış hızını azaltır mı ?
eSpring™ Su Arıtma Sistemi’ni kurduktan sonra filtre edilmemiş suyun akış hızı değişmez. Bununla beraber, filtre edilmiş su dakikada maksimum 3,4 litre hızda akar. Bu düşük akış hızı karbon blok filtrenin ve UV lambasının gerekli arıtmayı yapabilmeleri amacıyla su ile yeterince temas etmeleri için ihtiyacı olan zamanı sağlar.
Gelen su basıncı ile akış hızı arasında doğrudan bir bağlantı var mı ? Hangisi daha iyi,
düşük basınç/akış mı yüksek basınç/akış mı ?
Doğrudan bir bağlantı vardır; düşük basınç düşük akışla sonuçlanır. Ancak, sistemin düşük basınç ve yüksek basınç sınırları arasında partikül temizleme performansı açısından fark önemsizdir. Düşük basınç, daha uzun süre temas süresi nedeniyle biraz daha iyi temizlik sağlar. Yönlendirici vana (diverter) ve/veya yedek musluk içinde maksimum akış hızını sınırlamak amacıyla otomatik akış hızı kontrol mekanizması vardır.
Bir süre kullanılmamış olan cihazın neden bir dakika çalıştırılması gerekiyor ?
Bir cihaz bir süre çalıştırılmamış ise dış boru ve yönlendirici vana (diverter) içindeki suda bakteri gelişebilir. Bir dakikalık bir su akışı bu suyun tamamını sistemin dışına atar, yerini UV lambasında temizlenmiş su alır.
eSpring™ Su Arıtma Sistemi’nden sıcak su geçirirsem ne olur ?
eSpring™ Su Arıtma Sisteminden sıcak su geçirilmesinin sistemde fiziksel bir hasara yol açması olanağı yoktur. Fakat, başka nedenlerle cihazda soğuk su kullanılması önerilmektedir. Aktif karbonun verimi soğuk suda, sıcak suya göre daha yüksektir. Testler, ortalama 25 ºC su sıcaklığında optimum temizlik ve yüzeye tutunma (adsorpsiyon) verimliliği elde edildiğini göstermektedir. Daha yüksek sıcaklıklar filtre verimliliğini düşürmektedir. Kirletici maddeler soğuk suda kömüre bağlı kalmaktadır. Yok edilmesi zor bazı kirletici maddeler sıcak suyla temas ettiği zaman, karbondan ayrılarak arınmış su akımına katılabilir. Son olarak, sıcak su kullanılması cihazın yapısal bütünlüğünü tehlikeye sokabilir.
eSpring™ Su Arıtma Sistemi’ni kullanmamanız gereken durumlar var mı ?
Evet. Elektrik kesintilerinde ya da kaynatılması önerilen veya içilebilir olmayan sular için cihazı kullanmayın. Suyu Kaynatın şeklinde bir uyarı yapılmışsa , güvenlik açısından yerel kamu sağlığı kurumunu/ su işletmesini arayarak bilgi alın.
Sağlık yetkilileri tarafından “Suyu Kaynatın” şeklinde bir uyarı yapılmışsa, eSpring™’i kullanmaya devam etmeli miyiz ?
Suyu Kaynatın uyarıları, sağlık yetkilileri tarafından pek çok nedenle yapılabilir. Böyle durumlarda halkın ne türden önlemler alması gerektiğine karar vermek için en uygun durumda olanlar bu yetkililerdir. Böyle durumlarda müşterilerimizin bu resmi makamlar tarafından verilen talimatlara uymalarını öneririz.
Cihazın yeri ve kuruluş şekli performansını etkiler mi ?
Cihaz doğru yerleştirildiği sürece, tezgah üstünde olsun tezgah altında olsun, düzgün bir şekilde çalışacaktır. Cihazı kurarken Kullanıcı Rehberi'ndeki kurulum talimatlarını dikkatle uygulamanız yeterlidir.
eSpring™ Su Arıtma Sistemi musluğuma uymuyorsa ne yapmalıyım ?
Sistemde bulunan yönlendirici (dağıtıcı) vana ve adaptörler, pazarda bulunan hemen her çeşmeye uyacak şekilde tasarlanmıştır. Fakat adaptörlere uymayan sıra dışı bir musluk tasarımına sahip olabilirsiniz. Bu durumda Müşteri Hizmetleri aracılığıyla özel adaptör olanağını araştırın. Böyle durumlarda özel adaptörlerden biri iş görmezse müşterinin mümkünse tezgah altı montaj seçeneğini kullanmasını öneririz. Diğer bir seçenek de yeni bir musluk takmaktır. Yukarıdaki seçeneklerden herhangi birini yapmak istemiyorsanız sistem evde kullanılamaz.
Voltaj değişiklikleri Su Arıtma Sistemi’nin elektronik düzenini nasıl etkiler ?
Sistem tasarımı voltaj iniş çıkışlarına çok dayanıklı olarak düzenlenmiştir.
Kullanıcı Rehberi "bitkisel yağ, vazelin veya başka yağlar, amonyak, alkol, asitler veya kuvvetli temizlik solüsyonları kullanmayın" derken ev içi kullanımdan mı, ev dışı kullanımdan mı söz ediyor ?
Esas üzerinde durulan yer evdir. Bu güçlü solüsyonlar zaman içinde bileşikleri zayıflatabilir ve renk bozulmasına neden olabilir.
Arıtılmış su depolanabilir mi ?
Evet. Arıtılmış suyun kirlenmesini önlemek için temiz bir kapta saklayın. Kabın ağzını sıkıca kapatarak suyu normal sıcaklıklarda 24 saat tutabilirsiniz. Eğer havayla temas etmeyen bir kapta uygun şekilde soğutulursa, arıtılmış su bir haftaya kadar saklanabilir.
Mutfaktaki yağ ve duman Su Arıtma Cihazına herhangi bir zarar verebilir mi
Normal koşullarda mutfaktaki yağ ve duman cihaza zarar vermez. Fakat gereç düzenli olarak temizlenmezse zaman içinde rengi değişebilir. Gereci temiz tutmak için seyreltilmiş DISH DROPS™ Bulaşık Deterjanı ile silin.
Karbon filtre yüksek oranda tortu içeren suyu arıtırsa, ömrü vaktinden önce tükenir mi ?
Arıtılmış suda yüksek oranda çökelti olsa bile eSpring™ Su Arıtma Sistemi’nin karbon blok partikül filtresi genellikle kendisine biçilen ömür kadar dayanır : bir yıl veya 5000 litre. Çok aşırı çökelti konsantrasyonu ile karşılaşılan durumlarda filtre ömrü daha kısa olabilir.
Organik kirletici maddelerin etkin bir şekilde yok edilmesi ve bakterilerin etkisizleştirilmesi için suyun pres karbon
filtre ve UV lamba ile ne kadar süre temas etmesi gerekir ?
Karbon filtre ve UV lambası ile temas zamanı su arıtma performansını belirleyen faktörlerden yalnızca bir tanesidir. eSpring™ Su Arıtma Sistemi, suyun cihazdan belirlenen akış hızı aralıkları içinde geçmesi durumunda yeterli temas zamanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem maksimum akış hızını 3,4 litre/dakikada tutan bir akış kontrolörü içerir. Performansı etkileyen diğer koşullar içinde, başka faktörlerin yanı sıra kullanılan kömürün tipi, karbon filtrenin tasarım şekli, UV ışığının şiddeti gibi faktörler de rol oynamaktadır.
Müşteri 3 aylığına evde olmazsa ne olur? Kullanılmamış kartuşu ne yapmaları gerekir?
Monitörün kartuştaki bilgileri doğru bir şekilde saklayabilmesi için demonte etmeden önce sistemi 24 saat sabit güçte fişe takılı tutulmalıdır. Sistem ve Filtre Kartuşu bir aydan daha uzun süre kullanılmayacaksa Filtre Kartuşu tamamen kuruyuncaya kadar 48 saat kurutun ve (streç film gibi) kapalı plastik bir düzenle kaplayarak hava veya nemin Filtre Kartuşuna girmesini önleyin. Önceden kullanılmış olan kartuş kullanılmadığı zaman buzdolabında da saklanabilir. Düzenli kullanıma hazır olduğunuzda Filtre Kartuşu yeniden takın.
Filtre Kartuşun aşamaları ve akış düzeni nedir?

Filtre Kartuş üç aşamalı yapılmıştır, bundan sonraki adım bir UV lambasıdır.

Filtre Kartuşun üç aşaması şöyledir

Aşama 1 - Yaklaşık 100 mikron bir dış ince bez kaba ön filtre

Aşama 2 - Yaklaşık beş mikron ince iç katman ön filtre

Aşama 3 - 0,2 mikrona kadar küçüklükte organik maddeleri ve partikülleri yok etmek için yatak derinliği 2,5 cm olan bir aktif karbon blok.

Akış Düzeni:
Su karbon blok içinden akar ve daha sonra arınmış su olarak eSpring tezgah üstü veya tezgah altı ünitesinden çıkmadan önce UV lambasından geçer. Su önce Filtre Kartuştan geçer, burada UV lambasının su içinde iletimini sınırlayabilen çökeltiler veya suda asılı katı maddeler yok edilir. Su Filtre Kartuşun karbon bölümü içinden akar ve UV lambasında akıp geçmesi için yönlendirilmek üzere aşağıda paslanmaz çelik tampona yönlendirilir. Paslanmaz çelik tampon UV lambasının filtrenin karbon bölümüne çarpmasını önler. UV lambası bakteri ve virüslerin DNA'sını yok eden bir dalga boyunda çalışır. Böylece çoğalamazlar ve bulaşıcı olma özellikleri yoktur. 

eSpring su arıtma sistemi çalıştırılmadığı zaman enerji tüketimi ne olur?
eSpring Su Arıtma Sistemi standby (bekleme) konumunda (UV Lambası kapalıyken) 2,5 Watt elektrik tüketimi yapar. Bu Elektronik Modülün temel operasyonu için gerekli enerjidir. Bu enerji esas olarak üst kapak üzerindeki ışıklar içindir. eSpring Sistemi Kullanıcı Rehberinde belirtildiği gibi UV Lambası açık olduğu zamanlarda 60 W elektrik tüketimi yapmaktadır.
Seri numarası nerededir? ?
eSpring Su Arıtma Sistemi'nin Seri Numarası, cihazın üst kapağı çıkarıldığında beyaz etiketin altında Filtre Yuvasının ön tarafında (mavi bölge) yer almaktadır. Tüm eSpring Seri Numaraları 13 karakterlidir, sıfır rakamıyla başlar ve en sonda dört harfle biter.
Saklamak için öneri
"Günlük düzenli kullanım veya her iki haftada bir en az bir defa kullanılması önerilmektedir. Sistem ve Filtre Kartuşu bir aydan daha uzun süre kullanılmayacaksa Filtre Kartuşu 48 saat veya tamamen kuruyuncaya kadar kurutun (2-3 gün alabilir) ve plastik bir poşet (fermuarlı torba) içinde kapalı plastik bir ortamda saklayarak hava veya nemin Filtre Kartuşuna girmesini önleyin. Düzenli kullanıma hazır olduğunuzda Filtre Kartuşu yeniden takın. eSpring Tezgah üstü Yönlendirici (Vana) Boru Düzeneğini iki yılda bir değiştirilmesi gerekmektedir. "
eSpring Karbon Su Arıtma Sistemimin kartuşunu yeni değiştirdiğim halde sistem uyarı sesi çıkarmaya devam ediyor. Nasıl durdurabilirim?

Sisteminiz kartuşu değiştirdikten sonra uyarı sesi çıkarmaya devam ediyorsa veya sabit bir ses çıkarıyorsa büyük bir olasılıkla üst kapak ve kartuş doğru olarak hizalanmamıştır.

• Üst kapağı (dış muhafaza) ve yeni filtreyi tekrar çıkarın.
• Filtreyi tekrar takın - önce hafifçe yerine yerleştirin, sonra sağa doğru iyice çevirerek sıkı sıkıya yerine oturmasın sağlayın.
• Üst kapağı da düzgün bir şekilde hizalayarak oturtun.
• Doğru oturtulduysa Üst Kapakla Ana Kutu arasında boşluk kalmamış olmalıdır.

Filtre doğru şekilde yerleştirildiğinde sisteminizin bir yıl daha veya 5000 litre su arıtıcıncaya kadar düzgün bir şekilde çalışması gerekir. 

Yedek Musluğu takarken montaj için delik çapı ne olmalıdır?
Birçok standart paslanmaz çelik eviyede kapaklı (spiral metal hortum için) bir fıskiye deliği vardır. Bunun çapı eSpring Yedek Musluklarına uygundur. eSpring Yedek Musluğu için tezgah üstüne doğru 32 mm ile 38 mm çapında bir delik delinmesi gerekir. Bu nedenle 32 mm metal delik kesecek bir testere, uzun saplı delik delici testere veya ayarlanabilen delik testeresi kullanmanız gerecektir. 38 mm çapında bir delik iş görecektir. Fakat bu, deliğin olabileceği en büyük ölçüdür. Delik 38 mm.den büyükse musluk eviyeye düzgün bir şekilde takılmayabilir. Porselen veya seramik eviyelerde düzgün bir delme işlemi için lütfen yetkili bir tesisatçıdan yardım isteyin.

 

  Alternatif Sistemler ve Arıtma Teknolojileri

 

eSpring™ Su Arıtma Sistemi’ni başka bir rakiple nasıl karşılaştırmak gerekir ?

Genel bir kural olarak belirli rakiplerle ilgili araştırmaları yayınlamıyoruz. Bizim politikamız rakiplerimizi kötüleyerek değil ürünlerimizin iyi yönlerini anlatarak satış yapmaktır. Fakat, eSpring™ Su Arıtma Sistemi’ni bir performans ve değer lideri olarak korumak için, ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlamak amacıyla en son teknolojik gelişmeleri sürekli izlemekteyiz. En iyi yaklaşımın rakibin beyanlarını araştırmak olduğuna inanıyoruz. Sonra bu beyanları eSpring™ Su Arıtma Sistemi ile ilgili yayınlanmış bilgilerle karşılaştırmak gerekir. Bu Kullanıcı Rehberi çeşitli teknolojilerin avantajları ve dezavantajları konusunda temel bilgiler sunmaktadır. Rakip beyanları değerlendirirken şu sorular sorulmalıdır

1. Hangi spesifik yok etme beyanları yapılmıştır ?
2. Her iddia için test sonuçlar var mıdır ?
3. Test sonuçları üçüncü taraflarca doğrulanmış mıdır ?
4. Rakiplerin NSF sertifikaları varsa, bu sertifikalar hangi standartlar altında ve hangi kirletici maddeler için verilmiştir ? Aynı zamanda akış hızını ve kapasiteyi doğrulayan belgelere bakın.
5. Test sonuçları - tüm eSpring™ Su Arıtma Sistemi test sonuçlarında olduğu gibi - belirtilen filtre ömrünün tamamını içeriyor mu? Filtre ömrünün sonunda alınan test sonuçları gerecin en az tüm ömrü boyunca bu düzeyde performans göstereceğini garanti etmektedir. Test sonuçları filtre ömrünün başlangıcında alınmışsa filtrenin ömrü boyunca performansından ne derece düşüş göstereceğini bilmek imkânsızdır.

Altın Mühür Onayı Nedir ?

Su Kalite Derneği (WQA : Water Quality Association), tüketicilerin kaliteli su arıtma ürünleri arasında bir seçim yapabilmelerine yardım etmek için Altın Mühür Programı geliştirdi. Sektör standartlarını karşılayan veya bu standartları aşan sistemlere Altın Mühür ödülü verilmektedir. eSpring™ Su Arıtma Sistemi Altın Mühür Ödülü almıştır. Su Kalite Derneği (WQA : Water Quality Association), hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıya bakın.

Altın Mühür Ödülü Koşulları

• Ürün performans testi, su arıtma ürününün ömrü boyunca kirletici madde azaltma yeteneğini ölçer. 
• Yapısal bütünlük testi, ev su sistemlerinin normal gereksiniminin üstündeki bir basınç altında dayanıklılık ölçümünü yapar ve 10 yıllık normal kullanıma eşdeğer bir test uygular. 
• Malzeme güvenlik garantisi suya hiçbir zararlı maddenin eklenmediğini doğrular. 
• Literatür taraması, ürünün reklamlarında, etiketlerinde ve kurulum talimatlarında Su Kalite Derneği’nin yüksek Ahlak Kuralları standartlarına uyulup uyulmadığını denetler.

Müşteriler WQA onaylı ürünlerde Altın Mühür işaretini kolayca bulabilirler. Hangi ürünlerin Altın Mühür Ödüllü olduğunu öğrenmek için WQA’nın web sitesine (www. wqa.org) girerek ürün listesine bakılabilir.

Su Kalite Derneği WQA yani Su Kalite Derneği, su arıtma ve geliştirme sektöründe doğruluk, dürüstlük, adil iş yapma ve profesyonel davranma konusunda yüksek standartlar koymakta ve bu davranışları desteklemektedir. Dernek çok sıkı ürün testleri uygulamaktadır. WQA, A.B.D.’de 2200’den fazla üye şirketi ve diğer 82 ülkede yaklaşık 400 üye şirketi temsil etmektedir.

Bir karbon filtrenin ömrü, içine ters taraftan su tutularak kirletici maddeler temizlenmek suretiyle uzatılabilir mi ?

Hayır. Bazı üreticiler filtre ömrünü uzatma yöntemi olarak, tersten yıkama uygulamasını (filtrenin aksi yönden işlenmemiş su akımına tutulması) destekleseler de, aslında bu karbon filtre ömrünü kısaltacaktır. Bunun nedenleri :

1. Su, karbon filtreden geçirilip arıtıldığında kirletici maddeler tabakalar halinde yapışırlar, bu durumda en yüksek konsantrasyon, filtrenin dış tarafındadır. Bu tabakalar yavaş yavaş iç taraflarda da oluşur. Tabakalar filtrenin göbeğine yani ortasına ulaştığında filtre atılmalıdır.
2. Filtrenin tersten suya tutulması kirletici maddelerin filtrenin içine birikmesine neden olur.
3. Filtre normal işletime sokulduğunda filtrenin içinde biriken kirletici maddeler kendilerini arınmış suya bırakabilirler, böylece filtrenin etkinliğini azaltabilirler. Uzmanlar tersten yıkamanın karbon filtreler için uygun olmadığı konusunda fikir birliği içindedir. 

Bir rakip firma eSpring Su Arıtma Sistemi’nin suyu ile kendi sistemlerinin filtreli suyunu karşılaştırırken elektrik kullanılarak
bir test yapıldı. Bu deneyde onların suyu berrak kalırken eSpring suyu kahverengi bir renk aldı. Neden ?
Bu uygulamalı tanıtım elektroliz adı verilen bir işlemdir. İçme suyundaki minerallerin ve tuzların yok edildiğini göstermektedir. Eğer suda mineraller varsa elektriği iletecektir. Eğer suda mineral yoksa su elektrik iletmeyecektir. Bu nedenle, içinde mineraller olan suya demir bir elektrot yerleştirilirse elektrik demirin oksitlenmesine veya paslanmasına neden olacaktır. Bu oksitlenme suyla karışacak ve suyun rengini kahverengiye dönüştürecektir. Bu demonstrasyon sudaki kirletici madde miktarını göstermez. Yalnızca suda mineraller olduğunu açıklar. Bildiğiniz gibi, eSpring Su Arıtma Sistemi’nin avantajlarından biri de kalsiyum ve magnezyum gibi faydalı mineralleri suda tutmasıdır. Bu aldatıcı bir demonstrasyondur ve Su Kalite Derneği tarafından ahlaki ilkelere aykırı olduğu ilan edilmiştir.
Ozon Su Arıtma Metodu nedir ? Etkili midir ?

Ozon, oksijenin özgün bir şekli olup bakteri ve virüslerin kontrolünde kullanılmaktadır. Ozon elektrik arkı ile veya özel bir ultraviyole ışığı ile elde edilir.

Avantajları :
• Bakteri ve virüsleri öldürür. 

Dezavantajları :
• Sürekli verimlilik elde etmek çok zordur.
• Genellikle organik ve inorganik kirletici maddelere karşı etkili değildir.

TDS nedir ?
TDS : Total Dissolved Solids yani Toplam Çözünmüş Katı Maddeler demektir. Sudaki inorganik madde miktarı ölçüsüdür. Yüksek inorganik madde yok etme kapasitesine sahip bazı su arıtma sistemi pazarlamacıları kendi sistemlerinin etkinliğini göstermek için TDS istatistiklerini kullanırlar. Fakat bu, filtre etkinliğini göstermek için dengeli bir gösterge değildir, çünkü organik kirletici madde yok etme oranı göz ardı edilmektedir.
Neden eSpring Su Arıtma Sistemi ile arıtılan suda bakteri varlığı testi pozitif çıkmaktadır ?

Bakteri kontrolü karmaşık bir işlemdir. Test sonuçlarını etkileyen bir çok değişken vardır Hastalığa neden olan patojenik bakteriler vardır bir de patojenik olmayan veya HPG bakteriler vardır. eSpring UV lambası patojenik veya hastalığa neden olan suyla taşınan bakterileri yok eder. Bu nedenle eSpring suyunda bakteri gösteren bir testle karşılaşırsanız test koşullarını ve işlemlerini dikkatle inceleyin :

• Su örneğini saklamak için steril (yani mikroplardan arındırılmış) bir kap kullanılmış mıdır ? Steril olmayan bir kap örneğe bakteri bulaştırabilir. Elde veya bulaşık makinesinde yıkanan kaplar steril değildir
• Örnekler hemen değerlendirilmiş midir ? Örnekler buzdolabına konmalı ve 24 saatten kısa bir sürede incelenmelidir. Eğer böyle yapılmamışsa suda bakteri üreyebilir.
• Bir örnek alırken, yöneltici (dağıtıcı) valfin tamamen açık olması gerekir, böylece arıtılmış su örneğine arıtılmamış suyun karışması önlenmiş olur.
• Eğer cihaz son zamanlarda çalıştırılmamışsa içinden bir dakika kadar su geçirin ki yöneltici (dağıtıcı) valfinde veya borularda bakteri üremişse bunlar atılıp sistem temizlensin.

Eğer örnekleme ve test kurallarına gerektiği gibi uyulmuşsa test sonuçları bakterinin etkisiz duruma getirildiğini gösterir. Fakat, eSpring Su Arıtma Sistemi’nin steril su – yani tamamen bakterilerden arınmış su - üretmediğini bilmelisiniz.

 

  Genel ürün

 

Neden eSpring™ Su Arıtma Sistemi’ni satın almalıyım?
Bir su arıtma sistemine en çok ihtiyaç duyanlar kokusu ve tadı kötü suya sahip olanlardır. Fakat görünürde belirli su kalite sorunları olmayanların da aslında suda bulunan kirleticiler nedeniyle daha ciddi problemleri olabilir. Bakteri ve dezenfektan yan ürünleri gibi kirleticilerin çoğu renksiz, tatsız ve kokusuzdur. Bu kirleticileri kolayca saptamak kolay değildir. Fakat bunlar uzun dönemde sağlık riskleri yaratabilirler. Bu kirleticileri azaltmak bir eSpring™ Su Arıtma Sistemine yapılacak yatırım için en önemli nedendir. Tek ilgilendiğiniz şey suyun tadını ve kokusunu geliştirmek ise bu işi yeterli şekilde yapacak pek çok su arıtma sistemi vardır. Organik kirleticileri, kimyasalları ve pestisitleri (böcek ilacı) önemli ölçüde azaltan çok az sistem vardır. Ve yalnız bir avuç sistem bakteri ve virüsleri etkince yok eder. eSpring™ Su Arıtma Sistemi tüm bu işlevleri yerine getirir. Buna ek olarak bizim sistemimiz arıtılmış suyu istendiği anda yüksek bir akış hızında temin etmektedir. Bu sistem şişe suyuna veya suyun kaynatılmasına göre çok daha uygun bir çözüm getirmektedir. Ayrıca sistem çok az bakım gerektirir. Sonuç 145’i potansiyel sağlığı etkileyen 160 'ın üzerinde kirleticiyi etkince yok eden ve suda bulunan hastalıklara neden olan mikroorganizmaları büyük oranda elemine eden bir sistemdir. Bu başka hiçbir sistemin tam olarak sağlayamadığı bir özellikler ve faydalar bileşimidir.
eSpring Su Arıtma Sistemi’nin garanti belgesi var mı ?
eSpring Su Arıtma Sistemi’nin garantisi diğer su arıtma sistemlerinin sundukları garantilerden çok daha cömerttir. Yapısı gereği ürün zamanla yıpranacak ve değiştirilmesi gerekecektir. Bu nedenle ömür boyu bir garanti pratik değildir Fakat, eSpring Su Arıtma Sistemi, bir pazar lideri güvenilirliği ve dayanıklılığı önceliği ile tasarlanmış ve yapılmıştır.
eSpring Su Arıtma Sistemi için ne tip test sonuçları elde edilmiştir ?
eSpring Su Arıtma Sistemi için yapılan performans beyanları NSF International sertifika testlerine dayanmaktadır Her sistemle birlikte tüketiciye bir NSF performans veri tablosu sunulmaktadır Bu testler eSpring Su Arıtma Sistemi’ni NSF/ANSI Standart 42 (tat, koku ve duruluk), Standart 53 (uçucu organik bileşikler gibi sağlık etkileri), Standart 55 (mikroorganizmaların UV yöntemiyle azaltılması) ve Standart 401 (içme suyunda iz seviyelerde bulunan bazı reçeteler/OTC ilaçları, yeni tip herbisitler vb. gibi yeni bulunan kirleticiler). Bu testler NSF International tarafından sıkı NSF/ANSI Standartları altında yapılmıştır, bu nedenle çok itibarlı ve kabul gören sonuçlardır.
Eğer esas olarak inorganik kirletici maddeleri filtre etmeyi istiyorsam neden
bir eSpring Su Arıtma Sistemine ihtiyacım olabilir ?
eSpring Su Arıtma Sistemi kurşun, cıva ve radon gibi bazı inorganik bileşikleri azaltır. Ancak, Sistem suyun tadını, kokusunu ve duruluğunu geliştirmek, geniş bir aralık içindeki olası organik kirletici maddeleri azaltmak ve bakteri ve virüsleri azaltmak üzere tasarlanmıştır Pazar araştırmalarımız pek çok müşterinin istediği su arıtma performansının bu türden olduğunu göstermektedir. Fakat, tuz ve nitratlar gibi esas olarak inorganik kirletici maddeleri yok eden bir sisteme ihtiyacınız varsa, özellikle bu amaç için tasarlanmış başka sistemlere bakmalısınız.
eSpring Su Arıtma Sistemi özel kuyularda kullanılabilir mi ?
eSpring Su Arıtma Sistemi, içilebilir kabul edilen şehir suyu veya özel su kuyuları için yapılmıştır. eSpring Su Arıtma Sistemi, çevresel su sistemlerinde karşılaşılan kirletici madde düzeylerinden çok daha yüksek düzeyde kirletici maddeler ile test edilmiştir. eSpring Su Arıtma Sistemi özel bir su kuyusundan temin edilen su için kullanılacaksa, kuyu suyunun yılda bir kez test edilerek içilebilir nitelikte olup olmadığı kontrol edilmelidir.