TR

ÜRÜN ALMAK İÇİN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ BULUN!

Amway Serbest Girişimcinizi seçin

Ürün satın almak veya Amway Serbest Girişimcisi (ASG) olmak için lütfen aşağıya, varsa İletişimde olduğunuz  ASG’nin Numarasını veya Kullanıcı Adını giriniz.

İletişimde olduğunuz bir ASG yoksa sağ taraftaki linkleri kullanınız.  

Doğrulama hataları formu

Amway Serbest Girişimci numarası veya web sitesi Kullanıcı Adı:Tamam

Bildiğiniz bir Amway Serbest Girişimci numarası veya Kullanıcı Adı yok mu?

Doğrulama hataları formu

Hesap bilgileri

Kişisel bilgiler
Adı Soyadı:
Doğum tarihi:
Teslimat adresi
Adres satırı 1:
Adres satırı 2:
Posta kodu:
Şehir:
İletişim bilgileri
e-posta:
Telefon:
Hesabınız için Kullanıcı Adı ve şifre seçiniz.
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Şifrenizi tekrar yazınız:
Hizmet Koşulları /Gizlilik Politikası

Amway Türkiye’nin resmi web sitesine hoş geldiniz.

                                         Amway - Web Sitesi Kullanım Koşulları

www.amway.com.tr[insert link] web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı (bundan sonra “Amway Web Sitesi”) ve Amway Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyaller, ürünler ve hizmetler bu kullanım koşullarına tabidir (“Web Sitesi Kullanım Koşulları”).

Ayrıca, Amway Serbest Girişimcileri (ASG’ler) veya Üyeler’e Amway İş Kuralları ve Politikaları ve herhangi bir mal veya hizmet satın alınmasında “Amway Satın Alma Kural ve Koşulları” uygulanır.

Web Sitesi Kullanım Koşulları zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen yeni versiyonlar Amway Web Sitesi’nde yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.  Amway Web Sitesi’ni kullanırken Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Amway Web Sitesi; Amway,  Amway İş Fırsatı, Amway Ürün ve Hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.Bu site Türkiye içinde kullanım için tasarlanmıştır ve Türk kanunlarına tabidir.  Amway Amway Web Sitesi’nin başka ülkelerden kullanımından dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İlgili bölüme doğrudan gitmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayın:

[Insert hyperlinks to the relevant sections below.]

1. Amway Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri

2.Amway’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları

3. Telif Hakkı ve Amway Web Sitesi Materyallerinin Kullanımı

4. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

5. Diğer Web Sitelerinden Amway Web Sitesi’ne Bağlantılar

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

7. Amway Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın İhlal Edilmesi Nedeniyle Amway Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi

8. Bölünebilirlik Maddesi

9. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

 

1. Amway Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri

Amway Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümleri münhasıran Türkiye’deki ASG’ler ve onların müşterileri ve Üyeler için tasarlanmıştır.  Eğer tanıdığınız bir ASG yok ise ve bir ASG ile iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen www.amway.com.tr’de bulunan  İletişim Formunu  kullanınız.. 

 

Lütfen dikkat:  Şifrelerüçüncü kişilere verilmemelidir ve yetkisiz erişimden korunmalıdır.   Eğer şifrenizin herhangi yetkisiz bir kullanımından haberdar olursanız,  derhal Amway’e l bildirimde bulunmalısınız.  Şifrelerin uygunsuz kullanımı sonucunda oluşan zarardan dolayı Amway hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

 

2.Amway’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları

Amway Web Sitesi’ni kullanırken Amway’e sağlanmış bütün kişisel veriler Amway’in Gizlilik Bildirimi’ne [insert link to website privacy policy] uygun olarak ele alınacaktır.  Eğer ASG veya Üye olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten ASG’ler veya Üyeler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır.  Eğer Müşteri olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Müşteriler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır. 

Amway Web Sitesi’ni kullanırken Amway’a sağlanmış bütün bilgiler doğru, tam ve güncel olmalıdır. Sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya eski olduğuna inanmamızı gerektiren nedenler var ise, Amway Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir. 

3. Telif Hakkı ve Amway Web Sitesi Materyalleri’nin Kullanımı

Amway Web Sitesi ve Amway Web Sitesi’nde mevcut bulunan materyaller, telif hakları, ticaret ünvanları, “Amway” ismi ve Amway logosu da dahil ticari markaları da kapsayan fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve Amway’e aittir veya bu tarz hakların sahiplerinden lisans veya izin alınarak Amway tarafından kullanılmaktadır.  Bu tarz fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyallere tasarım, plan, görüntü, görünüş, grafikler, fotoğraflar, şekiller, makaleler, hikâyeler ve Amway Web Sitesi’nde mevcut olan diğer materyaller (toplu olarak, “Web Sitesi Materyalleri”) dahildir. 

Web Sitesi Materyalleri sadece Amway’in önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir, dağıtılabilir, yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir.  Bu kurala istisna olarak, Web Sitesi Materyalleri’nin üçüncü kişilere ifşa edilmesi durumunda, Materyallerin değiştirilmemiş ve bilginin kaynağı belirtilmiş olması kaydıyla, Amway ASG’lere sadece ASG işlerini yürütmeleri amacıyla kullanmak için Web Sitesi Materyalleri’nin yükleyerek, depolayarak, yazdırarak, kopyalayarak, paylaşarak ve sergileyerek, sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir yetki vermektedir.  Eğer Web Sitesi Materyallerinin kullanımına ilişkin ek sorularınız olursa, lütfen bizimle İletişim Formu  aracılığı ile iletişime geçiniz.

 

Amway Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümlerini ASG olarak kullanma hakkı, ASG Sözleşmesi’nin feshi ile Amway’in herhangi ek bir muamelesine ihtiyaç olmaksızın sona erer. Fesih halinde, ASG’ler kayıtlı, yazdırılmış veya kopyalanmış materyalleri, kanunen ellerinde bulundurmak zorunda olmadıkça, silmeli veya yok etmelidirler. 

4. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Link verdiğimiz web siteleri Amway’in kontrolünde olmayabilir.  Amway, üçüncü parti web siteleri tarafından sağlanan bilgiler ve materyallerden dolayı sorumlu veya yükümlü tutulamaz..  Bu tarz web sitelerini kullanmadan  ve bu sitelerde veya bu siteler aracılığıyla kişisel veri ya da herhangi bir bilgiyi sunmadan önce, tüm üçüncü parti web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz. 

5. Diğer Web Sitelerinden Amway Web Sitesi’ne Bağlantılar

Üçüncü parti web sitelerinden www.amway.com.tr  adresine link eklemeden önce Amway’in yazılı izninin alınması gerekmektedir.  Başka sitelerden link sağlamak isterseniz, lütfen bizimle İletişim Formu  aracılığıyla iletişime geçiniz. 

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne Amway ne de iştirakleri ,Amway Web Sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden , onu veya içeriğini kullanamamanız , ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzereancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlututulamazlar.

Amway bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Amway bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir.  Ayrıca Amway,Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu ve Amway Web Sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve Amway Web Sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir. 

Bu Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Amway’i ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. 

7. Amway Web Sitesi Kullanım Koşullarının İhlali Nedeniyle Amway Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle Amway Web Sitesi veya Amway Web Sitesi’nin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, Amway Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir. 

Amway, Amway Web Sitesi’ni ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar. 

8. Bölünebilirlik Maddesi

Eğer Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birisi geçersiz ise veya mahkeme tarafından geçersiz ilan edilir ise, söz konusu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. 

9. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

Amway Web Sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları Türk kanunlarına tabidir.  Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, Türk mahkemeleri, Amway Web Sitesi’nden veya Amway Web Sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.

 Bu web sitesinin Kullanma Koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.

 

Geçerlilik Tarihi: 01/10/2012

 

Amway Serbest Girişimcileri ve Üyelerine Yönelik 

Amway Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikasında Şair Eşref Bulvarı, No:6, Kat:7, 35210 Çankaya, İzmir, Türkiye adresinde bulunan Amway Türkiye Ltd.’nin (bundan böyle "Amway" olarak anılacaktır) Amway Serbest Girişimcileri ("ASGler”) ve Üyelerinden topladığı veya aldığı kişisel verilerin nasıl kullanıldığı tanımlanmaktadır. İşbu bildirimde, kişisel verilerinizi nasıl toplayabileceğimiz veya alabileceğimiz, toplayabileceğimiz kişisel veri türleri, bu verileri nasıl kullandığımız, paylaştığımız ve koruduğumuz, haklarınız ve gizlilik uygulamalarımız hakkında bize nasıl ulaşabileceğiniz açıklanmaktadır.

Kişisel Verileri Sizden Nasıl Toplayabiliriz veya Alabiliriz

Kayıt. Amway, ASG veya Üye olmak amacıyla kağıt üzerinde veya Amway Web Sitesinde ("Web Sitesi") elektronik olarak doldurup bize gönderdiğiniz kayıt formu aracılığıyla kişisel verilerinizi toplar.

ASG veya Üye Olarak Giriş Yapma. Web Sitesine ASG veya Üye olarak giriş yaptığınızda, örneğin ürün veya hizmet siparişi verdiğinizde, sizden kişisel verilerinizi alabiliriz.

Bizimle Temasa Geçme. Kişisel verilerinizi veya diğer bilgilerinizi bu Web Sitesinin “Bize Ulaşın” sayfasında sunulan çeşitli iletişim yollarıyla, örneğin Amway e-posta adresleri, telefon numaraları veya çevrimiçi (online) formlar ile, bize göndermeyi tercih edebilirsiniz.

Tanımlama Bilgileri. Web Sitesine giriş yaptığınız, eriştiğiniz, siteyi görüntülediğiniz ve kullandığınız zaman, belirli Web Sitesi kullanım bilgilerini toplayan tanımlama bilgileri (cookies) veya benzer teknolojileri kullanabiliriz. Tanımlama bilgisi, bir web sitesini ziyaret amacıyla kullanılan bilgisayara veya taşınabilir araca yerleştirilen veri dosyasıdır. Amway tarafından kullanılan tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen "Amway Web Sitesi Ziyaretçileri Gizlilik Bildirimi"ni [Link ekleyin] okuyunuz.

Dilerseniz tanımlama bilgilerini tarayıcınızın ayarlarından (örneğin, tarayıcınızın “Tercihler” veya “Internet Seçenekleri” özellikleri altında) devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, tanımlama bilgilerinin kullanımını devre dışı bırakmanız halinde Web Sitesinin bazı özelliklerinin düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alınız. Tanımlama bilgileriyle ilgili işlem yapmak veya bunları silmek için yapılması gerekenlere ilişkin daha ayrıntılı bilgi için http://www.allaboutcookies.org/ Internet adresini ziyaret ediniz.

Toplayabileceğimiz Kişisel Veri Tipleri

Sizden aşağıda sıralanan kişisel verileri toplayabiliriz:

 • İletişim bilgileri (örneğin, isim, posta veya e-posta adresi, faks numarası ve telefon numarası);
 • ASG'liğiniz veya Üyeliğinizle ilgili organizasyonel bilgiler (örneğin, ASG şirket adı, mesleği ve mülkiyet ve yönetim bilgileri);
 • Cinsiyet, yaş, tâbiyet, doğum tarihi ve yeri;
 • Medeni Durum
 • ASG veya Üye kayıt numarası, kullanıcı adı ve şifre;
 • Hukuken izin verilen veya zorunlu tutulan ölçüde, pasaport bilgileri (numarası, veriliş tarihi, verildiği yer ve son geçerlilik tarihi dahil) ve Ulusal Kimlik numarası;
 • Ödeme bilgileri (örneğin, ilgili banka hesap veya kredi kartı numaraları);
 • ASG veya Üye performans bilgileri (örneğin, Amway Satış ve Pazarlama Planı ve finansal/prim geçmişi çerçevesinde sınıf, statü, grup ve kişisel yeterlik seviyesi bilgileri);
 • Ürün tercihleri, satın alma alışkanlıkları, satın alma tarihçesi ve harcama tarzı;
 • İletişim tercihleri; ve
 • Web Sitesi kullanım, IP adresi, tarayıcı tipi ve işletim sistemi bilgileriniz.

Bunların haricindeki kişisel bilgileri ancak istisnai durumlarda toplayabiliriz. Sizinle ilgili bu kişisel verileri işleme koymamız gerektiği takdirde, bunu yapmamızı gerektirecek geçerli yasal zemin mutlaka söz konusu olacaktır (örneğin, açıkça ifade edilmiş izniniz).

Topladığımız Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz

Sizinle ilgili bilgileri aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde kullanabiliriz:

 • ASG veya Üye olarak kaydınızı işleme koymak. ASG veya Üye olarak kaydınızla ilgili Kayıt & Şartları görüntülemek için buraya [ASG'lik/Üyelik Kayıt ve Şartları linkini ekleyin]tıklayınız;
 • Online hesabınızı oluşturmak ve yönetmek ve isteklerinize cevap vermek;
 • Ürün veya hizmet siparişlerinizi işleme koymak;
 • Sizinle iletişime geçmek (örneğin, sunduğumuz veya sunmayı planladığımız ürün ve hizmetlerle ilgili olarak);
 • Aşağıda sıralananları yaparak işimizi yürütmek, değerlendirmek ve iyileştirmek:
  • Cari iletişim unsurlarımız, materyallerimiz, ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimizle ilgili memnuniyet seviyenizi değerlendirmek;
  • Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek ve reklamlarımızın etkinlik seviyelerini belirlemek; ve
  • Ürünler, materyaller ve/veya hizmetleri kullanmanızla ilgili takip ve incelemeleri yapmak;
 • Sponsorluk hattınızı izlemek, belgelemek ve incelemek;
 • Bizimle gerçekleştirdiğiniz Amway İş ve Üyelik Kayıt Anlaşması çerçevesinde performansınızı değerlendirmek;
 • Size iş performansı bilgilerini sağlamak (örneğin, Amway Satış ve Pazarlama Planı çerçevesinde sponsorluk hattınızın satın alım miktarları, kazanılan primler, ödül seviyeleri, başvuru yapan ASG veya Üye ve üst sıra ASG veya Üye organizasyonlarınıza ilişkin bilgiler);
 • Üst sıra ve alt sıra ASG veya Üye organizasyonunuzdaki ASGler veya Üyelere sizin ad, adres, telefon numarası veya e-posta adresi bilgilerinizi sağlamak;
 • Tanımlama bilgilerinin kullanılması yoluyla (örneğin, alışveriş sepetiyle ilgili işlevsellik sağlamak, giriş bilgilerini ve dil tercihlerini hatırlamak için, vb.) Web Sitesini kullanmanızı kolaylaştırmak;
 • Tanımlama bilgilerinin kullanımıyla Web Sitesini kullanmanızı izleyerek ve başka yollardan Web Sitesini iyileştirmek ve kullandığımız yazılım ve donanımlarla ilgili sorunları teşhis etmek;
 • Muhasebe, denetleme, faturalama ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek;
 • Sözleşme kayıt ve şartlarını uygulamak;
 • Dolandırıcılık, yetkisiz işlemler, davalar ve diğer yükümlülükler karşısında koruma sağlamak ve bunların meydana gelmesini önlemek; ve
 • Yürürlükteki yasal zorunluluklar, sektörel standartlar ve politikalarımıza uymak.

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmamayı tercih etmeniz durumunda, yukarıdaki hizmetleri sağlayamayabiliriz.

Kişisel Verileri Nasıl Paylaşabiliriz

Amway, kişisel verilerinizi satmamakta, kiralamamakta veya kişisel verilerinizin ticaretini yapmamaktadır. Amway kişisel verilerinizi ancak aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlarla paylaşabilir:

·         Amway’in kişisel verileri ifşa etmeyi makul surette gerekli gördüğü veya istediği Amway grubundaki kuruluşlar;

·         Amway işinizi desteklemek ve/veya Amway’den sipariş ettiğiniz ürünlere ilişkin ürün önerisi, sipariş önerisi ve ürün bilgisi ile ilgili iletişimi sağlamak üzere üst sıra veya alt sıra organizasyonunuzdaki ASGler/Üyeler; ve

·         Hukukun gerekli gördüğü hallerde veya diğer şahısların veya Amway’in haklarının, mülkiyetinin veya güvenliğinin korunması amacıyla makul surette gerekli görüldüğü ölçüde hükümet yetkilileri veya diğer üçüncü kişiler.

Uluslararası Veri Aktarımları

Sizinle ilgili topladığımız kişisel verileri diğer Amway ülkelerine veya ana şirket Alticor Inc’in diğer kuruluşlarına aktarabiliriz. Bunlardan bazıları, verilerin ilk başta toplandığı ülke dışındaki ülkelerden toplanmış olabilir. Söz konusu ülkelerin kanunları, verileri ilk başta sağlamış olduğunuz ülkenin kanunları ile aynı seviyede veri koruması sağlamayabilir. Kişisel verilerinizi başka ülkelerdeki Amway kuruluşlarına aktardığımızda, işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu verileri koruyacağız. Örneğin, Amway'in ana şirketi Alticor, Inc.; Avrupa Ekonomik Bölgesi veya İsviçre'den ABD'ye aktarılan kişisel verilerin toplanması, saklanması, kullanılması, aktarımı ve diğer işlemleri itibariyle ABD Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu ve İsviçre tarafından belirlendiği şekilde Safe Harbor Gizlilik Çerçevesi kapsamında onaylanmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2000/520/EC sayılı Kararında bu programın kişisel verilere yeterli seviyede koruma sağladığı onaylanmıştır. Daha fazla bilgi için, lütfen www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx  web adresinde bulunan Alticor Safe Harbor Gizlilik Politikasına başvurunuz [Link ekleyiniz]. Uluslararası veri aktarımlarımız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ziyare[kişisel verilerin aktarıldığı ülkelerle ilgili genel açıklamayı görüntülemek üzere ilgili linki ekleyiniz http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1].[Insert Link]

Kişisel Verileri Nasıl Koruyoruz

Sağladığınız kişisel verilerin kazara, hukuka aykırı yollarla veya yetkisiz biçimde yok edilmesine, kaybına, değiştirilmesine, erişimine, ifşa edilmesine veya kullanılmasına karşı düzenlenmiş uygun teknik ve organizasyonel güvenlik korumalarını sağlamaktayız.

Kişisel Verileri Hangi Süreyle Saklıyoruz

Kişisel verileri, hukuken başka şekilde öngörülmediği sürece, söz konusu verileri toplama amacımızı yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca saklıyoruz (bkz. yukarıda "Topladığımız Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz"). 

Gizlilik Politikası Güncellemeleri

Amway, zaman zaman işbu Gizlilik Politikasını güncelleyebilir. İşbu Gizlilik Politikasında herhangi bir önemli değişiklik olduğunda, sizleri Amway web siteleri, resmi Amway yayınları ve diğer uygun iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendireceğiz. Yapılan her türlü değişiklik, ilgili bildirimde başka şekilde belirtilmediği takdirde, yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Haklarınız

Yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınız, işlem yaptığımız kişisel verilere erişim, bu tarz kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya engellenmesi ve belli bilgi işlem faaliyetlerine itiraz etme haklarını kapsayabilir. Bu haklarınızı kullanmak için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerimizi kullanarak yazılı bir talepte bulunmanız gerekmektedir.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz

 

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz olduğu takdirde veya bilgilerinizi güncellemeyi istemeniz durumunda veya haklarınızı kullanmak için, [infotr@amway.com] e-posta adresine elektronik posta göndererek Amway Türkiye ile iletişime geçebilirsiniz.Ayrıca [Amway Türkiye Ltd.,

 

 Şair Eşref Bulvarı, No:6, Kat:7, 35210 Çankaya – İzmir, Türkiye] posta adresine de yazabilirsiniz..

Amway Gizlilik Politikasını okudum, anladım ve kabul ediyorum. 

Aşağıdaki resimde gördüğünüz karakterleri yazınız:
İptal etBir hesap yaratın
 
Not:Daha önce oluşturmuş olduğunuz hesabınız var ise, lütfen o Kullanıcı Adı ile giriş yapınız. Oturum açma sayfası

Neden kayıt olmalısınız?

1. Çevrimiçi (Online) mağazamıza tam erişim elde etmek
2. Tekrar eden siparişler için Alışveriş Listesi oluşturmak
3. Siparişlerinizi takip etmek
4. Amway Serbest Girişimciniz ile haberleşmek
 

 

Ajax hatası

Sunucuyla iletişimde bir sorun oldu. Herhangi bir nedenle ağ bağlantınız kesildi mi? Lütfen sayfayı tekrar yüklemeyi veya işleminizi tekrarlamayı deneyiniz.